ЖОАФ

  1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ» (далі – АСОЦІАЦІЯ) є громадським об’єднанням фізкультурно-спортивного спрямування, організацією зі статусом юридичної особи, створеною відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та іншого законодавства України.
  2. Асоціація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організаційно-правова форма Асоціація – громадська спілка.
  3. Офіційною назвою Асоціація є:

повна назва:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ»

скорочена назва:

українською мовою – «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ» або «ЖОАФ».

  1. Разом з повноваженнями щодо своїх членів, передбачених законодавством України для громадських об’єднань і цим Статутом, Асоціація також користується повноваженнями щодо розвитку футболу на території Житомирської області, делегованими Асоціації місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту чи УАФ, а також правом на організацію та проведення змагань з футболу місцевого рівня на території Житомирської області.
  2. Правовою основою діяльності Асоціація є Конституція України, законодавство України, статути, регламенти, директиви та рішення органів УАФ, УЄФА, ФІФА, цей Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Асоціацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
  3. Асоціація визнає цілі та завдання УАФ, УЄФА та ФІФА, керується у своїй діяльності документами зазначених організацій, а у випадку наявності в неї статусу регіональної федерації футболу – приймає на себе зобов’язання дотримуватися обов’язків, передбачених статутом УАФ для регіональних асоціацій футболу.
  4. Асоціація є юридичною особою, наділена правами та обов’язками, які має юридична особа згідно з законодавством України.
  5. Місцезнаходженням штаб-квартири Асоціації є: Україна, м. Житомир, майдан Корольова, 3/14, офіс 302.